Republic

Pangangalagang Nakabatay sa Paaralan

Ang klinika na nakabase sa paaralan ng Jordan Valley Community Health Center sa Republic ay nagsisilbi sa mga bata sa buong distrito. Ang mga bata at kabataan ay maaaring makakita ng Jordan Valley provider sa paaralan at makatanggap ng mga referral sa aming mga serbisyo. Pinapadali namin ang pagpapatingin sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga lokal na mag-aaral.

Punan ang aming form ng pahintulot upang matiyak na maa-access ng iyong anak ang mga serbisyong ito.

Kilalanin ang iyong Community Health Worker

Leslie Blanco

Mga provider

Ang aming mga provider sa Republic, MO ay handang makita ka at ang iyong pamilya.

Gumawa ng appointment