Mga Apprenticeship sa Medikal at Dental

Simulan ang Iyong Karera sa Pangangalaga sa Kalusugan

Are you ready to start your career in healthcare? Joining one of Jordan Valley Community Health Center’s Department of Labor registered apprenticeships is a great way to start. During your apprenticeship you’ll learn from an instructor with experience in the field and will have hands-on practice with patients in our clinics so you can apply what you’ve learned in the real world. When you complete your apprenticeship program you’ll have the certification you need to move into a full-time role at Jordan Valley, and after fulfilling your two-year commitment, you’ll be debt free!

Mga Apprenticeship Sa Jordan Valley

Accelerated Programs

Earn & Pay Benefits

Graduate na walang utang

No Preadmission Requirements

Mga Magagamit na Programa

Dental Assistant Apprenticeship

Dental Assistants are a key part of providing our patients with high-quality care. DAs work on a small team in a fast-paced environment. Under the supervision of a dental provider, DAs are responsible for helping patients feel comfortable during their visit, getting vital signs and medical history for all patients, and performing preventative services (exams, x-rays, cleanings, scaling, flossing, and polishing), setting up and passing instruments, and disinfecting and preparing the room for the next patient.

Dental Assistant Apprenticeship

Dental Assistants are a key part of providing our patients with high-quality care. DAs work on a small team in a fast-paced environment. Under the supervision of a dental provider, DAs are responsible for helping patients feel comfortable during their visit, getting vital signs and medical history for all patients, and performing preventative services (exams, x-rays, cleanings, scaling, flossing, and polishing), setting up and passing instruments, and disinfecting and preparing the room for the next patient.

Medical Assistant Apprenticeship

Medical Assistants play an essential role in providing our patients with high-quality care. MAs work on a small team in a fast-paced and changing environment. Under the supervision of a medical provider, MAs are responsible for helping patients feel comfortable during their visit, getting vital signs and medical history for all patients, giving injections/vaccinations, phlebotomy (drawing blood), instructing patients on proper specimen collection, and disinfecting and preparing the room for the next patient.

6 months

January, May and September

$0 owed upon successful completion of program and fulfillment of 2 year work commitment at Jordan Valley

  • Applicants must be 18 years old at the start of the program.
  • No previous coursework or healthcare experience necessary. We are looking for folks who demonstrate a commitment to learn and a passion for serving the underserved.

4 months

March, July, and November

$0 owed upon successful completion of program and fulfillment of 2 year work commitment at Jordan Valley

  • Applicants must be 18 years old at the start of the program.
  • HS diploma or equivalent (or commitment to complete within 12 months after completing the program)
  • No preadmission coursework or prior healthcare experience required

Mga Karanasan ng Kalahok

Mga Benepisyo ng Empleyado

Ang lahat ng kalahok sa apprenticeship ay itinuturing na mga full-time na empleyado, at karapat-dapat para sa mga benepisyong inaalok namin.

Insurance

Nag-aalok kami ng mga opsyon sa insurance kabilang ang kalusugan, dental, paningin at buhay para sa mga nagtatrabaho sa average na 36 na oras bawat linggo.

Mga Piyesta Opisyal at Bayad na Oras

Ang mga araw ng bakasyon ay mahalaga. Magkakaroon ka ng paid time off at siyam na bayad na holiday.

Pagreretiro

Magsimulang mag-ipon para sa iyong kinabukasan. Maaari kang mag-enroll sa aming pre-tax at Roth 403(b) plan na may tugmang 5% pagkatapos ng isang taon at 1,000 oras na trabaho.

Employee Assistance Program (EAP)​​

Ang EAP ay tumutulong sa iyo at sa iyong pamilya na makahanap ng mga mapagkukunan at impormasyon para sa anumang mga isyung kinakaharap mo. Kumuha ng access sa isang lisensyadong clinician 24-oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo sa pamamagitan ng aming EAP.