Programa sa Pagsunod

Ang Ating Kultura ng Pagsunod

Nakatuon kami sa pagsunod sa lahat ng aming ginagawa. Ang lahat ng empleyado ay pumirma ng isang kasunduan sa Code of Conduct at lumahok sa karagdagang pagsasanay upang matiyak na sinusunod ng mga kawani ang lahat ng naaangkop na batas at regulasyon.

Ang Corporate Compliance Officer, President/CEO at Board of Directors ay may mga responsibilidad sa pangangasiwa para sa Compliance Program. Tinatanggap namin ang lahat ng puna at mungkahi.

Mag-ulat ng Pag-aalala

Hotline ng Pagsunod

Federal Tort Claims Act (FTCA)​

Ang Jordan Valley Community Health Center ay isang pasilidad na itinuturing na FTCA. Ang saklaw ng malpractice ay ibinibigay sa ilalim ng Federal Tort Claims Act (FTCA) alinsunod sa 42 USC 233(g)-(n).

Paunawa Para sa mga Vendor at Ahente

Matuto nang higit pa tungkol sa aming Corporate Compliance Program, Code of Conduct at pagiging kwalipikado ng vendor. Tingnan ang aming buong paunawa sa mga ahente, vendor at kontratista.