Republic

Chăm Sóc Tại Trường

Phòng khám tại trường học của Trung tâm Y tế Cộng đồng Jordan Valley trong Republic phục vụ trẻ em trên toàn học khu. Trẻ em và thanh thiếu niên có thể gặp nhà cung cấp dịch vụ Jordan Valley ở trường và được giới thiệu đến các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi làm cho việc gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn đối với sinh viên địa phương.

Điền vào biểu mẫu đồng ý của chúng tôi để đảm bảo con bạn có thể truy cập các dịch vụ này.

Gặp Nhân viên Y tế Cộng đồng của bạn

Leslie Blanco

nhà cung cấp

Các nhà cung cấp của chúng tôi trong Republic, MO đã sẵn sàng gặp bạn và gia đình bạn.