Mga Pagpipilian sa Pagbabayad

Naniniwala ang Jordan Valley Community Health Center na ang isang mabuting ugnayan ng tagapagbigay-pasyente ay batay sa pagkakaunawaan at komunikasyon. Tinatanggap namin ang karamihan sa mga paraan ng pagbabayad at nag-aalok ng sliding fee program sa mga kwalipikadong pasyente.

Mga Tinanggap na Paraan ng Pagbabayad

Anong Insurance ang Tinatanggap Namin?

Tumatanggap ang Jordan Valley ng Medicaid, Medicare at karamihan sa pribadong insurance. Maaari kang tumawag sa aming opisina para sa anumang mga katanungan—siguraduhin lamang na nasa iyo ang iyong insurance card! Kung kailangan mo ng impormasyon tungkol sa iyong coverage, tawagan ang numero sa iyong insurance card at makipag-usap sa iyong carrier.

Nasa ibaba ang mga halimbawa ng mga carrier na tinatanggap namin. Pakitandaan na hindi ito kumpletong listahan.

Mga tinatanggap na Medical Insurance Carrier
Mga tinatanggap na Dental Insurance Carrier

Missouri Medicaid

Tinatanggap namin ang Missouri Medicaid. Kung mayroon kang mga tanong o gustong mag-aplay para sa Medicaid, matutulungan ka naming kumpletuhin ang iyong aplikasyon sa MO HealthNet.

Slide Program

Gusto naming maging available ang aming mga serbisyo sa pinakamaraming tao hangga't maaari. Ang aming sliding fee program ay para sa mga pasyenteng walang health insurance. Batay sa iyong kita, magbabayad ka ng bayad kapag bumisita ka, katulad ng isang co-pay.