Kumuha ng Bakuna o Pagsusuri

Impormasyon sa COVID-19

Ang Jordan Valley Community Health Center ay nagbibigay ng mga pagbabakuna sa COVID at mga booster sa mga dati nang pasyente. 

Mga bakuna laban sa covid-19

Ang mga nakatatag nang pasyente ay maaaring pumasok o mag-iskedyul ng appointment upang makita ang kanilang Pangunahing Tagapagbigay ng Pangangalaga para sa isang bakuna sa COVID-19. 
Mga Bakuna na Inaalok Namin:
Pfizer – inaprubahan para sa edad na 6+ na buwan

Mga Lokasyon ng Bakuna sa Covid-19

Mangyaring tumawag para sa pagkakaroon ng bakuna at para mag-iskedyul ng appointment.

Springfield: Tampa St.

Springfield
South

Springfield Grand St.

**Ang mga kabataan 6 na buwan -17 taong gulang ay mangangailangan ng magulang/tagapag-alaga na naroroon at pirma sa kanilang form ng pahintulot sa bakuna.

Pagsusuri sa COVID-19

Nalantad kamakailan? Mayroon ka bang mga sintomas ng COVID-19? Tingnan ang iyong provider o pumunta sa aming Express Care Clinic para magpasuri.

Departamento ng Kalusugan ng Greene County

Ang Springfield-Greene County Health Department ay lumikha ng isang website na nakatuon sa impormasyon tungkol sa mga bakuna sa COVID-19. Gamitin ang website na ito upang matuto nang higit pa tungkol sa mga bakunang inaalok sa iyong lugar at subaybayan ang lokal na data.