Hub ng Impormasyon ng Pasyente

Inuna ng Jordan Valley ang mga pasyente. Kung kailangan mong gumawa ng appointment o mayroon kang tanong sa pagsingil, narito ang aming team upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Ang iyong karanasan ang aming pangunahing priyoridad.

Mga Bagong Pasyente

Unang beses sa Jordan Valley? Suriin kung ano ang aasahan sa aming mga klinika at maghanda para sa iyong unang pagbisita.

Mga Pagpipilian sa Pagbabayad

Ang mga alalahanin sa pagbabayad ay hindi dapat humadlang sa iyo sa pagkuha ng pangangalaga. Mayroon kaming ilang mga pagpipilian sa pagbabayad.

Maghanap ng Doktor

Nandito ang aming mga doktor para sa iyo. Gamitin ang aming direktoryo upang maghanap ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Mga Form at Karapatan ng Pasyente

Ang mga pasyente ay dapat kumpletuhin at magbigay ng papeles sa Jordan Valley. Ang mga form na ito ay kinakailangan para sa lahat ng pagtatatag ng mga pagbisita. Maaari silang kumpletuhin sa aming mga klinika. Maaari mo ring suriin at i-print ang mga ito dito.

Mga Karapatan at Mapagkukunan ng Pasyente

Pinoprotektahan ng Jordan Valley ang iyong privacy at medikal na impormasyon. Ang mga pasyente ay may mga karapatan tungkol sa kanilang pangangalaga at impormasyon, kabilang ang karapatang magbahagi ng mga alalahanin na mayroon sila tungkol sa aming mga serbisyo.

Gumawa ng appointment