Dịch vụ phiên dịch miễn phí

Jordan Valley cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho hơn 200 ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ của quý vị. 

Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ thông dịch miễn phí của chúng tôi để: 

Tại Jordan Valley, chúng tôi sử dụng các thông dịch viên đã được đào tạo về ngôn ngữ y tế để:  

Làm thế nào để bắt đầu

Tại phòng khám

Ở lần truy cập đầu tiên của bạn, Jordan Valley sẽ cung cấp cho bạn một thẻ ngôn ngữ với tên của bạn và ngôn ngữ ưa thích. Giữ thẻ này và sử dụng nó để yêu cầu thông dịch viên bất cứ khi nào bạn đến một trong các phòng khám của chúng tôi.

Nếu bạn chưa có thẻ ngôn ngữ, bạn có thể sử dụng danh sách ngôn ngữ đến quầy tiếp tân để yêu cầu thông dịch viên.

Cách yêu cầu: 

  1. Đưa thẻ ngôn ngữ của quý vị cho nhân viên của chúng tôi hoặc cầm danh sách ngôn ngữ và chỉ vào ngôn ngữ ưu tiên của quý vị. 
  2. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc với một thông dịch viên qua điện thoại hoặc máy tính bảng. 
  3. Thông dịch viên sẽ hỗ trợ quý vị cho đến khi quý vị thăm khám xong. 

Qua điện thoại 

  1. Gọi điện cho Jordan Valley. 
  2. Nghe các tùy chọn ngôn ngữ và quay số phù hợp với ngôn ngữ bạn cần. Nếu bạn không nghe thấy ngôn ngữ của mình được liệt kê, hãy quay số 0 và một nhà điều hành sẽ trợ giúp.
  3. Quý vị sẽ được kết nối với một thông dịch viên và người này sẽ kết nối quý vị với nhân viên của chúng tôi. 
  4. Thông dịch viên sẽ hỗ trợ quý vị cho đến khi quý vị kết thúc cuộc gọi. 

Dịch Trang Web của Jordan Valley 

Trang web của chúng tôi cũng có thể được dịch sang ngôn ngữ của quý vị! 

  1. Hãy tìm nút ngôn ngữ ở góc trên cùng bên phải trang web của quý vị.
  2. Nhấp vào nút đó và chọn ngôn ngữ của quý vị từ danh sách thả xuống.
Quý vị đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị chưa? 

Nếu quý vị gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ thông dịch miễn phí tại Jordan Valley, vui lòng gọi đến Phòng Tuân Thủ của chúng tôi theo số 417-851-1556. Báo cáo của quý vị sẽ được ẩn danh và giúp Jordan Valley cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ thông dịch cho tất cả bệnh nhân.