MGA LOKASYON

Mga Klinika ng Jordan Valley

Pinangangalagaan namin ang aming komunidad mula noong 2003. Nag-aalok ang Jordan Valley Community Health Center ng pangangalaga sa siyam na lokasyon, mga serbisyong mobile at dalawang klinika na nakabase sa paaralan. Kunin ang pangangalagang kailangan mo at ng iyong pamilya, lahat sa isang lugar.

Springfield: Tampa St.

Gumawa ng appointment

Upang makipag-ugnayan pagkatapos ng mga oras, mangyaring makipag-ugnayan sa 417-831-0150