Hollister

Pangangalagang Nakabatay sa Paaralan

Ang aming layunin ay gawing madali ang pag-access sa pangangalagang pangkalusugan para sa iyong anak. Ang Jordan Valley ay nagbibigay ng pangangalaga para sa mga mag-aaral sa Hollister na mga paaralan. Bumisita ang aming mga provider para sa preventative na pangangalaga kabilang ang mga serbisyong medikal, dental at paningin.

Kapag ang iyong anak ay may sakit, ang Community Health Worker sa iyong paaralan ay maaaring magsagawa ng Virtual Visit sa isang Jordan Valley provider gamit ang isang TytoCare exam kit. Kapag kinuha mo ang iyong anak na may sakit, magkakaroon sila ng diagnosis at, kung kinakailangan, isang reseta na naghihintay para sa pickup sa parmasya na iyong pinili.

Punan ang aming form ng pahintulot upang matiyak na maa-access ng iyong anak ang mga serbisyong ito.

Kilalanin ang iyong Community Health Worker

Pationce Brown

Mga provider

Kilalanin ang mga provider sa aming lokasyon ng Hollister.

Gumawa ng appointment