Mga serbisyo

Mga Serbisyo sa Komunidad

At Jordan Valley, we understand that leading a healthy life isn’t just about your physical health. Our team helps connect you to local resources for housing, food, clothing and other needs, removing barriers to a whole and happy life. Meet with a Jordan Valley team member at any of our community health clinics to get started. You do not have to be a Jordan Valley patient to receive these services.

Lokal na Public Resources at Tulong

Paglalagay ng Trabaho

Tinutulungan ka ng aming mga espesyalista na maghanap at mag-aplay para sa mga trabaho. Makikipag-usap kami sa iyo tungkol sa iyong mga interes at tutulong na makipag-ayos sa mga potensyal na employer.

Kawalan ng Seguridad sa Pagkain

Kung hindi ka makabili ng masustansyang pagkain bawat linggo, hindi mo kailangang matulog nang gutom o laktawan ang pagkain. Makipag-ugnayan sa mga mapagkukunang makakatulong sa iyong pakainin ang iyong pamilya.

Pangangailangan sa Pabahay

Ang bawat tao'y nararapat sa isang ligtas at abot-kayang tirahan. Ipaalam sa Jordan Valley kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng pabahay o nasa panganib na mawala ang iyong kasalukuyang pabahay. Mayroon kaming mga on-site na espesyalista na makakatulong.

Legal na Tulong

Ang Jordan Valley ay nag-uugnay sa mga pasyente sa mga legal na serbisyo. Humingi ng tulong sa pag-aaplay para sa mga benepisyo sa kapansanan o pag-iwas sa pagpapaalis. Ang aming mga on-site na espesyalista ay maaaring maging iyong mga legal na tagapagtaguyod para sa mga serbisyo ng espesyal na edukasyon, pag-iingat ng bata at mga sitwasyon sa karahasan sa tahanan.

Mga Aplikasyon ng Medicaid

Medicaid is free or low-cost health coverage. People who cannot pay for medical care may apply for Medicaid. We help with your Missouri Medicaid application and guide you through the process. See if you qualify.

Transportasyon

Kailangan ng tulong sa pagpunta sa Jordan Valley? Tinutulungan ka naming ikonekta ang mga serbisyo sa transportasyon.

Babaeng naglalakad sa grocery store na may hawak na pulang shopping basket

Programa ng WIC

Pregnant women, breastfeeding mothers and women with toddlers in Springfield, MO, can get nutritious food and healthcare through the Women, Infants and Children (WIC) Program. This free federal program helps moms and their families get fruits, vegetables, diary foods and infant formula.

Ang lokal na WIC Program ay sa pamamagitan ng Springfield-Greene County Health Department. Makipag-ugnayan sa WIC sa (417) 864-1540.

Tulong sa Gamot at Makatipid sa Gamot sa Mga Gamot

Matutulungan ka ng Jordan Valley na mabayaran ang ilan o lahat ng halaga ng mga gamot.*

Community Medication Access Program (CMAP)

Nagbibigay ang CMAP ng ilang libreng gamot. Ang mga pasyente ng Jordan Valley ay dapat na walang insurance at 18 taong gulang o mas matanda. Dapat mo ring matugunan ang mga alituntunin sa kita ng CMAP.

Patient's Assistance Program (PAP)

Nagbibigay ang PAP ng ilang libreng gamot at co-pay saving card para sa mga may pribadong insurance. Dapat mong matugunan ang mga alituntunin ng PAP. 

340B

Ang mga pasyente ng Jordan Valley ay maaaring makakuha ng mga diskwento sa ilang lokal na parmasya. Ang gamot ay dapat na inireseta ng isang Jordan Valley provider.

GoodRx

Gamitin ang GoodRx para maghanap ng mas mababang presyo para sa iyong mga gamot. Bisitahin ang goodrx.com upang hanapin ang iyong mga gamot at maghanap ng mga kupon.

*Hindi lahat ng gamot ay sakop ng mga programang ito. Mangyaring tumawag sa 417-831-0150 o bumisita sa isang Community Health Worker para sa karagdagang impormasyon. 

Paano I-access ang Aming Mga Mapagkukunan

Mayroong ilang mga paraan na maaari kang makatanggap ng mga serbisyo sa komunidad. Sa sandaling kumonekta ka sa Jordan Valley, ididirekta ka namin sa opisina o departamentong kailangan mo. Hindi mo kailangang maging matatag na pasyente upang makatanggap ng alinman sa aming mga serbisyo sa komunidad.

Maa-access mo ang aming mga mapagkukunan ng komunidad sa mga sumusunod na paraan:

Gumawa ng appointment