Compliance Program

Naše kultura dodržování předpisů

Jsme odhodláni dodržovat vše, co děláme. Všichni zaměstnanci podepisují smlouvu o kodexu chování a účastní se dalších školení, aby zaměstnanci dodržovali všechny platné zákony a předpisy.

Corporate Compliance Officer, prezident/CEO a představenstvo mají odpovědnost za dohled nad programem Compliance. Vítáme všechny připomínky a návrhy.

Zpráva o obavě

Horká linka pro dodržování předpisů

Federal Tort Claims Act (FTCA)​

Jordan Valley Community Health Center je zařízení označované FTCA. Krytí za nekalé praktiky je poskytováno podle federálního zákona o porušování práv (FTCA) podle 42 USC 233(g)-(n).

Upozornění pro prodejce a zástupce

Zjistěte více o našem Corporate Compliance Program, kodexu chování a způsobilosti dodavatele. Podívejte se na naše úplné oznámení pro zástupce, dodavatele a dodavatele.