Hollister

Chăm Sóc Tại Trường

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con bạn trở nên dễ dàng. Jordan Valley chăm sóc học sinh tại các trường Hollister. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đến khám để được chăm sóc phòng ngừa bao gồm các dịch vụ y tế, nha khoa và thị lực.

Khi con bạn bị ốm, Nhân viên Y tế Cộng đồng tại trường học của bạn có thể sắp xếp một buổi Thăm khám Trực tuyến với nhà cung cấp dịch vụ Jordan Valley bằng cách sử dụng bộ khám TytoCare. Khi bạn đón con bị ốm, họ sẽ chẩn đoán và nếu cần, sẽ có đơn thuốc chờ đón tại hiệu thuốc bạn chọn.

Điền vào biểu mẫu đồng ý của chúng tôi để đảm bảo con bạn có thể truy cập các dịch vụ này.

Gặp Nhân viên Y tế Cộng đồng của bạn

Pionce nâu

nhà cung cấp

Tìm hiểu các nhà cung cấp tại địa điểm Hollister của chúng tôi.