ĐỊA ĐIỂM

Phòng khám Jordan Valley

Chúng tôi đã chăm sóc cho cộng đồng của mình từ năm 2003. Trung tâm Y tế Cộng đồng Jordan Valley cung cấp dịch vụ chăm sóc tại chín địa điểm, dịch vụ di động và hai phòng khám tại trường học. Nhận sự chăm sóc mà bạn và gia đình bạn cần, tất cả ở một nơi.

Springfield: Tampa St.

Để liên hệ sau giờ làm việc vui lòng liên hệ 417-831-0150