Dịch vụ

Dịch vụ nhà thuốc

Ghé thăm nhóm chăm sóc sức khỏe và hiệu thuốc của bạn tại một điểm dừng. Có các hiệu thuốc bên trong phòng khám Tampa St. của chúng tôi ở Springfield và phòng khám Lebanon của chúng tôi. Khi bạn đến một trong hai địa điểm này, bác sĩ có thể gửi đơn thuốc của bạn đến các hiệu thuốc này để dễ dàng lấy.

Vị trí nhà thuốc

Springfield, MO

Nhà thuốc Walgreens nằm bên trong lối vào phía đông của phòng khám Tampa St. của chúng tôi.

Giờ hoạt động

Kiểm tra tình trạng đơn thuốc

Liban, MO

Jordan Valley có hiệu thuốc riêng bên trong phòng khám ở Lebanon. Chúng tôi cung cấp giao hàng miễn phí trong giới hạn thành phố Lebanon, MO.

Giờ hoạt động

Kiểm tra tình trạng đơn thuốc