Dịch vụ hành vi

Rối loạn sử dụng chất gây nghiện

Jordan Valley điều trị cho những người đang gặp khó khăn với việc sử dụng opioid. Chúng tôi cung cấp Điều trị Hỗ trợ bằng Thuốc (MAT). Nhóm hành vi của chúng tôi làm việc với bạn để giảm sự phụ thuộc và tránh dùng quá liều. Bạn có thể đến Jordan Valley từ Thứ Hai đến Thứ Sáu để được chăm sóc về vấn đề sử dụng chất gây nghiện và được khám trong cùng ngày.

Dịch vụ Rối loạn Sử dụng Chất kích thích

Điều Trị Hỗ Trợ Bằng Thuốc (MAT)

Điều trị để giúp các triệu chứng cai nghiện và cảm giác thèm ăn.

trị liệu

Nói chuyện với người khác về việc sử dụng chất kích thích của bạn.

Nguồn cộng đồng

Nhận các dịch vụ và hỗ trợ bạn cần cho cuộc sống.

Điều Trị Hỗ Trợ Bằng Thuốc (MAT)

Jordan Valley tuân theo Mô hình Đầu tiên về Thuốc. Thuốc giúp giảm các triệu chứng cai nghiện và thèm thuốc. Chúng tôi cố gắng ngăn chặn việc sử dụng quá liều và quản lý việc sử dụng chất kích thích.

Sau khi bạn đến hoặc được giới thiệu, bạn sẽ được khám điều trị ngay trong ngày. 

trị liệu

Jordan Valley cung cấp liệu pháp cá nhân và nhóm.

Dịch vụ cộng đồng

Là một phần của chương trình của chúng tôi, bạn sẽ gặp Nhân viên Y tế Cộng đồng. Chúng tôi có thể kết nối bạn với các nguồn lực như giao thông, việc làm, nhà ở, thực phẩm và các nhu cầu pháp lý.

Nhà cung cấp rối loạn sử dụng chất gây nghiện

Tìm địa điểm

Tất cả các phòng khám Jordan Valley của chúng tôi đều cung cấp dịch vụ sử dụng chất kích thích. Tìm một phòng khám gần bạn.