Lebanon

Ảnh về Sảnh của Phòng khám Jordan Valley's Lebanon

Liên hệ

Dịch vụ được cung cấp

Chăm Sóc Tại Trường

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con bạn trở nên dễ dàng. Jordan Valley cung cấp dịch vụ chăm sóc học sinh tại các trường học ở Lebanon. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đến khám để được chăm sóc phòng ngừa bao gồm các dịch vụ y tế, nha khoa và thị lực.

Khi con bạn bị ốm, Nhân viên Y tế Cộng đồng trong trường học của bạn có thể sắp xếp một cuộc thăm khám trực tuyến với nhà cung cấp dịch vụ Jordan Valley bằng cách sử dụng bộ khám TytoCare. Khi bạn đón con bị ốm, họ sẽ chẩn đoán và nếu cần, sẽ có đơn thuốc chờ đón tại hiệu thuốc bạn chọn.

Điền vào mẫu chấp thuận dưới đây để đảm bảo con bạn có thể truy cập các dịch vụ này.

Gặp gỡ Nhân viên Y tế Cộng đồng của bạn

Meredith nâu

nhà cung cấp

Gặp gỡ các nhà cung cấp Lebanon, MO của chúng tôi.