Yêu cầu một cuộc hẹn

Yêu cầu một cuộc hẹn để khám y tế, nha khoa, thị lực, sức khỏe hành vi hoặc sức khỏe phụ nữ. Xin lưu ý rằng điều này không sắp xếp cuộc hẹn của bạn. Một thành viên trong nhóm của chúng tôi phải gọi cho bạn để lên lịch và xác nhận.