Sức khỏe Hành vi

Phòng khám Rối loạn Ăn uống

Jordan Valley cung cấp các Chương trình Ngoại trú Chuyên sâu (IOP) cho thanh thiếu niên (12-18 tuổi) và người lớn mắc chứng rối loạn ăn uống. Nhóm của chúng tôi giúp bệnh nhân phá vỡ các khuôn mẫu liên quan đến chứng rối loạn ăn uống của họ. Bệnh nhân dành trung bình 12 giờ mỗi tuần trong sáu đến tám tuần trong chương trình.

Chương trình Rối loạn Ăn uống Thanh thiếu niên

Điều Trị Dựa Vào Gia Đình

Phương pháp Điều trị Dựa vào Gia đình (FBT) đặt các thành viên trong gia đình vào vị trí trung tâm của nhóm điều trị và cho phép thanh thiếu niên ở nhà. FBT trao quyền cho cha mẹ đóng vai trò tích cực trong quá trình phục hồi của con họ. Phụ huynh phải tham dự tất cả các buổi học và anh chị em cũng được khuyến khích tham dự.

FBT tập trung vào chức năng não và phục hồi cân nặng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp con bạn ngừng ăn uống vô độ, thanh lọc hoặc các kiểu ăn uống hạn chế khác. Bạn và con bạn sẽ dành 12 giờ một tuần để thực hiện kế hoạch điều trị.

Lập kế hoạch dinh dưỡng & bữa ăn

Điều trị FBT ưu tiên dinh dưỡng và giúp thanh thiếu niên đạt được cân nặng khỏe mạnh nếu cần. Các gia đình và thanh thiếu niên sẽ gặp chuyên gia dinh dưỡng thường xuyên để xây dựng kế hoạch ăn uống và theo dõi tiến độ. Các chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi giúp bạn tập trung vào việc cung cấp đủ lượng các bữa ăn cân bằng thường xuyên.

Nhóm trị liệu & hỗ trợ

Là một phần của điều trị, bạn và con bạn sẽ tham gia các buổi trị liệu và nhóm hỗ trợ. Bạn sẽ phát triển các chiến lược phục hồi và nhận hỗ trợ từ những người khác trong chương trình. Các phiên FBT dành cho bạn và con bạn. Các buổi khác và các nhóm hỗ trợ đồng đẳng dành riêng cho phụ huynh hoặc thanh thiếu niên.

Chương trình Rối loạn Ăn uống Người lớn

Chương trình rối loạn ăn uống dành cho người lớn của Jordan Valley hỗ trợ những bệnh nhân sống trong hoặc xung quanh Springfield, MO. Bệnh nhân có thể tham gia chương trình của chúng tôi sau khi điều trị ngoại trú, sau khi nhập viện một phần hoặc sau khi điều trị nội trú. Nhiều bệnh nhân của chúng tôi đi làm hoặc đi học mỗi ngày trong khi tham gia chương trình của chúng tôi.

Bạn sẽ đặt mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch điều trị với nhóm của chúng tôi để hỗ trợ nhu cầu phục hồi của bạn. Là một phần trong kế hoạch của bạn, bạn sẽ tham gia vào các nhóm nhỏ, hỗ trợ trong giờ ăn, và giáo dục về chế biến và dinh dưỡng.

Nhà cung cấp chương trình

Phòng khám Jordan Valley đường Tampa

Tìm địa điểm

Dịch vụ rối loạn ăn uống có sẵn tại Springfield: