ځایونه

Jordan Valley کلینیکونه

موږ د 2003 راهیسې زموږ د ټولنې پاملرنه کوو. Jordan Valley د ټولنې روغتیایی مرکز په نهو ځایونو کې پاملرنې وړاندې کوي، ګرځنده خدمتونه او دوه په ښوونځي کې کلینیکونه. هغه پاملرنه چې تاسو او ستاسو کورنۍ ورته اړتیا لرئ ترلاسه کړئ، ټول په یو ځای کې.

د لیدنې له پاره وخت واخلئ

د ساعتونو وروسته اړیکه نیولو لپاره مهرباني وکړئ 417-831-0150 سره اړیکه ونیسئ