مکان ها

کلینیک Jordan Valley

ما از سال 2003 از جامعه خود مراقبت کرده‌ایم. مرکز بهداشت اجتماعی Jordan Valley مراقبت را در 9 مکان، خدمات سیار و دو کلینیک مستقر در مدرسه ارائه می‌کند. مراقبت های مورد نیاز خود و خانواده را در یک مکان دریافت کنید.

برای تماس در ساعات کاری با شماره 417-831-0150 تماس حاصل فرمایید