خدمات

خدمات داروسازی

از تیم مراقبت های بهداشتی و داروخانه خود در یک توقف بازدید کنید. داروخانه هایی در کلینیک Tampa St. ما در Springfield و کلینیک لبنان ما وجود دارد. هنگامی که به هر یک از این مکان‌ها مراجعه می‌کنید، پزشک می‌تواند نسخه‌های شما را برای دریافت آسان به این داروخانه‌ها ارسال کند.

مکان های داروخانه

Springfield، MO

یک داروخانه Walgreens در داخل ورودی شرقی کلینیک Tampa St. ما قرار دارد.

ساعات عملکرد

وضعیت یک نسخه را بررسی کنید

لبنان، MO

Jordan Valley داروخانه خود را در داخل کلینیک لبنان دارد. ما تحویل رایگان در محدوده شهر لبنان، MO ارائه می دهیم.

ساعات عملکرد

وضعیت یک نسخه را بررسی کنید

قرار گذاشتن